هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 9
حاج محمود کریمی-شب دوم محرم ۱۳۹۶ هیئت رایه العباس (ع) تهران
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
حاج محمود کریمی-شب اول محرم ۱۳۹۶ هیئت رایه العباس (ع) تهران
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 6
حاج محمود کریمی-شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۶ هیئت رایه العباس (ع) تهران
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
حاج محمود کریمی-شب نوزدهم ماه رمضان ۱۳۹۶ هیئت رایه العباس (ع) تهران
پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
حاج محمود کریمی-شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ هیئت رایه العباس (ع) تهران
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت ثارالله (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ثارالله (ع) تهران
تعداد قطعه : 3
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 6
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
حاج محمود کریمی-شب اربعین ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه :
حاج محمود کریمی-شب ششم صفر ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع) تهران
تعداد قطعه : 8
جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
حاج محمود کریمی-شب عاشورا محرم ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
حاج محمود کریمی-شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 9
حاج محمود کریمی-شب هشتم محرم ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 9
حاج محمود کریمی-شب هفتم محرم ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 8
حاج محمود کریمی-شب ششم محرم ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
حاج محمود کریمی-شب پنجم محرم ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه :
حاج محمود کریمی-شب چهارم محرم ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 9
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
حاج محمود کریمی-شب دوم محرم ۱۳۹۵ هیئت رایه العباس (ع) تهران
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب