هیئت یافاطمه الزهرا (س) بابل
تعداد قطعه : 3
حاج محمد بذری-استقبال از محرم ۱۳۹۴ هیئت یافاطمه الزهرا (س) بابل
شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب
هیئت یافاطمه الزهرا (س)
تعداد قطعه : 5
سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
ادامه مطلب
هیئت یا فاطمه الزهرا (س)
تعداد قطعه : 9
شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴
ادامه مطلب
هیئت یافاطمیه الزهرا بابل
تعداد قطعه : 4
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
ادامه مطلب
قم
تعداد قطعه : 4
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت یا فاطمیه الزهرا (س) بابل
تعداد قطعه : 4
حاج محمد رضا بذری-جلسه هفتگی ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ هیئت یا فاطمیه الزهرا (س) بابل
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت یافاطمه الزهرا (س) بابل
تعداد قطعه : 9
حاج محمد رضا بذری-شب اول محرم ۱۳۹۳ هیئت یافاطمه الزهرا (س) بابل
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت یا فاطمه (س) بابل
تعداد قطعه : 5
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت یا فاطمة الزهرا (س) بابل
تعداد قطعه : 5
یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت یا فاطمه الزهرا (س) بابل
تعداد قطعه : 6
حاج محمد رضا بذری-سالروز تخریب بقیع ۱۳۹۳ هیئت یا فاطمه الزهرا (س) بابل
پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت یا فاطمه الزهرا (س) بابل
تعداد قطعه : 14
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت یا قاطمه الزهرا (س) بابل
تعداد قطعه : 5
حاج محمد رضا بذری-شب بیست و یکم رمضان ۱۳۹۳ هیئت یا قاطمه الزهرا (س) بابل
شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت یا فاطمه الزهرا (س) بابل
تعداد قطعه : 6
حاج محمد رضا بذری-شب نوزدهم رمضان ۱۳۹۳ هیئت یا فاطمه الزهرا (س) بابل
پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 3
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 3
جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 3
جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 6
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 5
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 5
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 4
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 4
شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 7
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 6
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 10
پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 14
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
ادامه مطلب