هیئت انصار العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
حاج مجید بنی فاطمه-شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ هیئت انصار العباس (ع) تهران
یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 5
سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 8
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 7
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 10
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت روضه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 53 مگابایت
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت زیحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 5
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع) تهران
تعداد قطعه : 4
پنج شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 8
حاج مجید بنی فاطمه-شب شهادت امام حسن (ع) ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
پنج شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 4
حاج مجید بنی فاطمه-شب ششم صفر ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 9
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 9
حاج مجید بنی فاطمه-شب سوم صفر ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 8
حاج مجید بنی فاطمه-شب عاشورا محرم ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 15
حاج مجید بنی فاطمه-شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
پنج شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 13
حاج مجید بنی فاطمه-شب هشتم محرم ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 10
حاج مجید بنی فاطمه-شب هفتم محرم ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 9
حاج مجید بنی فاطمه-شب ششم محرم ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 10
حاج مجید بنی فاطمه-شب پنجم محرم ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
جمعه ۱۶ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 9
حاج مجید بنی فاطمه-شب چهارم محرم ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
پنج شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای حاج مجید بنی فاطمه-شب چهارم محرم ۱۳۹۵ بسته هستنددیدگاه‌ها برای حاج مجید بنی فاطمه-شب چهارم محرم ۱۳۹۵ بسته هستند
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 8
حاج مجید بنی فاطمه-شب اول محرم ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 11
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 10
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 6
شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 5
حاج مجید بنی فاطمه-شب ولادت امام رضا (ع) ۱۳۹۵ هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 9
شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 6
پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
ادامه مطلب