هیئت رزمندگان اسلام غرب تهران
تعداد قطعه : 9
حاج سعید حدادیان-روز اول محرم ۱۳۹۶ هیئت رزمندگان اسلام غرب تهران
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
ادامه مطلب
هیئت رزمندگان غرب تهران
تعداد قطعه : 6
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 8
حاج سعید حدادیان-شب سوم ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 6
حاج سعید حدادیان-شب دوم ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 6
حاج سعید حدادیان-شب اول ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
مهدیه امام حسن مجتبی (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رزمندگان غرب تهران
تعداد قطعه : 8
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 9
حاج سعید حدادیان-استقبال محرم ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 11
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 4
حاج سعید حدادیان-شام شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رزمندگان غرب تهران
تعداد قطعه : 6
شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رزمندگان غرب تهران
تعداد قطعه : 5
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رزمندگان غرب تهران
تعداد قطعه : 5
حاج سعید حدادیان-شب سوم ماه رمضان ۱۳۹۵ هیئت رزمندگان غرب تهران
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رزمندگان غرب تهران
تعداد قطعه : 5
حاج سعید حدادیان-شب دوم ماه رمضان ۱۳۹۵ هیئت رزمندگان غرب تهران
پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رزمندگان غرب تهران
تعداد قطعه : 8
حاج سعید حدادیان-شب اول ماه رمضان ۱۳۹۵ هیئت رزمندگان غرب تهران
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 8
حاج سعید حدادیان-شام شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 7
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س)
تعداد قطعه : 5
یکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴
ادامه مطلب
مهدیه امام حسن (ع)
تعداد قطعه : 6
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س)
تعداد قطعه : 6
سه شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب
هیئت فاطمه الزهرا (س)
تعداد قطعه : 8
دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س)
تعداد قطعه : 8
دوشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای حاج سعید حدادیان-جلسه هفتگی ۱۹ دی ۱۳۹۴ بسته هستنددیدگاه‌ها برای حاج سعید حدادیان-جلسه هفتگی ۱۹ دی ۱۳۹۴ بسته هستند
مهدیه امام حسن (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
پنج شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای حاج سعید حدادیان-جلسه هفتگی ۱۲ دی ۱۳۹۴ بسته هستنددیدگاه‌ها برای حاج سعید حدادیان-جلسه هفتگی ۱۲ دی ۱۳۹۴ بسته هستند
هیئت عشاق العباس (ع)
تعداد قطعه : 11
چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای حاج سعید حدادیان-هلالی-بهمنی-شب شهادت امام رضا (ع) ۱۳۹۴ بسته هستنددیدگاه‌ها برای حاج سعید حدادیان-هلالی-بهمنی-شب شهادت امام رضا (ع) ۱۳۹۴ بسته هستند
هیئت محبان فاطمه الزهرا (س)
تعداد قطعه : 6
حاج سعید حدادیان-روز اول محرم ۱۳۹۴ هیئت محبان فاطمه الزهرا (س)
پنج شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای حاج سعید حدادیان-روز اول محرم ۱۳۹۴ بسته هستنددیدگاه‌ها برای حاج سعید حدادیان-روز اول محرم ۱۳۹۴ بسته هستند
حسینیه فاطمه الزهرا (س)
تعداد قطعه : 3
پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س)
تعداد قطعه : 8
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب