حسینیه نورالبکاء کربلای معلی
تعداد قطعه : 4
حاج حسن خلج-شب اول محرم ۱۳۹۶ حسینیه نورالبکاء کربلای معلی
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶
ادامه مطلب
جسینیه توحید تهران
تعداد قطعه : 3
یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع) تهران
تعداد قطعه : 2
حاج حسن خلج-شب نوزدهم ماه رمضان ۱۳۹۵ مسجد حضرت امیر (ع) تهران
شنبه ۵ تیر ۱۳۹۵
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر
تعداد قطعه : 6
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای حاج حسن خلج-شب دوم محرم ۱۳۹۴ بسته هستنددیدگاه‌ها برای حاج حسن خلج-شب دوم محرم ۱۳۹۴ بسته هستند
مسجد حضرت امیر
تعداد قطعه : 7
جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای حاج حسن خلج-شب اول محرم ۱۳۹۴ بسته هستنددیدگاه‌ها برای حاج حسن خلج-شب اول محرم ۱۳۹۴ بسته هستند
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه : 3
سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
ادامه مطلب
تهران
تعداد قطعه : 4
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴
ادامه مطلب
بیت الرقیه (س)
تعداد قطعه : 3
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر
تعداد قطعه : 3
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
ادامه مطلب
مسجد امیر
تعداد قطعه : 4
شنبه ۶ دی ۱۳۹۳
ادامه مطلب
هیئت بیت الرضا (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه : 13
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه : 7
دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه : 6
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه : 6
حاج حسن خلج-شب ششم محرم ۱۳۹۳ مسجد حضرت امیر (ع)
جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه : 31
جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه :
حاج حسن خلج-شب دوم محرم ۱۳۹۳ مسجد حضرت امیر (ع)
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه : 7
حاج حسن خلج-شب اول محرم ۱۳۹۳ مسجد حضرت امیر (ع)
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع)
تعداد قطعه : 3
حاج حسن خلج-عید غدیر ۱۳۹۳ مسجد حضرت امیر (ع)
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳
ادامه مطلب
بیت الرضا
تعداد قطعه : 4
پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد امیر (ع)
تعداد قطعه : 3
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد امیر (ع)
تعداد قطعه : 2
شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد امیر
تعداد قطعه : 2
شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۳
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع) تهران
تعداد قطعه : 2
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 3
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 3
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳
ادامه مطلب

تعداد قطعه : 3
جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
ادامه مطلب