تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴
ادامه مطلب

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
پنج شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای وا اماه وا اماه غروب بود که از پشت ذوالجناح (شور لطمه) بسته هستنددیدگاه‌ها برای وا اماه وا اماه غروب بود که از پشت ذوالجناح (شور لطمه) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای دل زهرا خون و دل دریا خون و (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای دل زهرا خون و دل دریا خون و (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای خبر داری که این روزا (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای خبر داری که این روزا (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای السلام علیک یا غریب ابن غریب (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای السلام علیک یا غریب ابن غریب (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای الهی که چراغ روضه ها روشن باشه (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای الهی که چراغ روضه ها روشن باشه (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای حرمو حرف زیارت حرمو هوای تازه (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای حرمو حرف زیارت حرمو هوای تازه (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای تو دل گریه کنات حرارت حسین (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای تو دل گریه کنات حرارت حسین (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای توی خون سینه زن ها غیرت حسین (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای توی خون سینه زن ها غیرت حسین (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای بدر فاطمی نور کلامی سید الشهدا (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای بدر فاطمی نور کلامی سید الشهدا (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای دوباره دست گرفتید فرصتم (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای دوباره دست گرفتید فرصتم (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای دم هیئتم توی نوبتم (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای دم هیئتم توی نوبتم (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای دوست دارم بابی انت و امی (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای دوست دارم بابی انت و امی (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای بی تو شده یه عالمه زخمایی که رو بالمه (زمینه) بسته هستنددیدگاه‌ها برای بی تو شده یه عالمه زخمایی که رو بالمه (زمینه) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴
ادامه مطلب
دیدگاه‌ها برای شرمنده ام خیلی آقا سیاه شده پرونده ام (شور) بسته هستنددیدگاه‌ها برای شرمنده ام خیلی آقا سیاه شده پرونده ام (شور) بسته هستند

تعداد قطعه :
موضوع : ترک ، شور
جمعه ۳ مهر ۱۳۹۴
ادامه مطلب