حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 8
حاج سعید حدادیان-شب سوم ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت بین الحرمین تهران
تعداد قطعه : 8
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ثارالله (ع) تهران
تعداد قطعه : 8
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 7
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت بین الحرمین تهران
تعداد قطعه : 8
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ثارالله (ع) تهران
تعداد قطعه : 12
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 6
حاج سعید حدادیان-شب دوم ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ریحانه الحسین (س) تهران
تعداد قطعه : 10
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ثارالله (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 6
حاج سعید حدادیان-شب اول ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۵ حسینیه فاطمه الزهرا (س) تهران
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت فدائیان حسین (ع) تهران
تعداد قطعه : 6
سید رضا نریمانی-جلسه هفتگی ۵ اسفند ۱۳۹۵ هیئت فدائیان حسین (ع) تهران
پنج شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ثارالله (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب

تعداد قطعه : هیئت ام ابیها (س) قم
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت ثارالله (ع) تهران
تعداد قطعه : 3
سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت بین الحرمین تهران
تعداد قطعه :
جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت بین الحرمین تهران
تعداد قطعه : 7
جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت بین الحرمین تهران
تعداد قطعه : 6
جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
ادامه مطلب
مسجد حضرت امیر (ع) تهران
تعداد قطعه : 5
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 7
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت دیوانگان کاشان
تعداد قطعه : 10
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت مکتب الزهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 5
پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت رایه العباس (ع) تهران
تعداد قطعه : 6
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت بین الحرمین تهران
تعداد قطعه : 7
جمعه ۲۷ فروردین ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت یا زهرا (س) تهران
تعداد قطعه : 7
چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵
ادامه مطلب
هیئت علمدار مشهد
تعداد قطعه : 8
جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴
ادامه مطلب
هیئت بین الحرمین تهران
تعداد قطعه : 9
جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴
ادامه مطلب