حاج حسین عینی فرد-دهه اول محرم ۱۳۹۳

حاج حسین عینی فرد-دهه اول محرم ۱۳۹۳

“شب اول محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ده روز دیگر خواهری در بین گودال (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-خدا می دونه کجای راهی (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-سفیر سرگردان منم (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-هرچی سنگم بزنید من از این در نمی رم (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-با تو ثوابم در ثواب بی تو عذابم در عذاب (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-با قلبی پر ز ماتم حی علی محرم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-سفیر تو غریب تو کربلا (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-شانه بر زلف به جزء چنگ ندارد،برگرد (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب اول محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب دوم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-قافله نور می رسه از راه (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-خواهر اینجا دیار کربلاس (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ای سبب زندگی ما حسین (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-سلطان سلاطین یا ثارالله (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کربلا آغوش جان باز کن (دودمه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-قاسم بن الحسن اومده (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-نم نم بارونه اشک های دیوونه (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-گریه ام گرفته مثل بچه مرده ها (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-اینجا کربلاس یه قافله رسیده (شورپایانی)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب دوم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب سوم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-چشمامو بستم آروم شکستم (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-با سر میام بابا برای دینت (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-پدر اومدی خرابه (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-پای این سر به خدا (دودمه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ذکر لب های منی حسین یاحسین (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کار منه سینه زنی (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب سوم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب چهارم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-یازینب دختر ابوالعجائب حیدری تو (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-بیقرارم هروله با شور و شین را دوست دارم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-از این بهتر نمیشه وقف روضه اربابم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دار و ندار منی (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-حسین حسین (ذکر)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دلم رو بردی غصمو خوردی (شورپایانی)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب چهارم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب پنجم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کیست این آقای عبدالله ها (مدح)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-روی تل از دست عمه زینبش (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-مرد میان بلا بیم ز  اعدا نکند (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ملک دل ما قلمرو حسینه (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-وصلی الله علی الباکین علی الحسین (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-وقتی که دلم پر از غصه میشه (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-هم پیاله هم هیئتی من و تو به شور وشینم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب پنجم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب ششم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ای گروه کینه گر (ترکی) (مدح)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-روضه حضرت قاسم (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کم بزن دست و پا در آغوشم، جان مده در برابرم قاسم (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-لاله گل گون کفنم ای یادگار حسنم (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-عمو جان قاسمت گردیده در راهت فدایی (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دل تنگم تو حریمت (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-پسر ارشد شیر جملم صف شکنم (دودمه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-شک ندارم غم تو بهترین غم عالمه (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-عقل از سر من پریده (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب ششم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب هفتم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-به خاک می کشی عزیز من پارا (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-روضه حضرت علی اکبر (آذری) (روضه)

“شب هشتم محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png امیر عینی فرد-روضه آذری (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-ای تیر به کجا شنین شتابان (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-لبای شیرخواره می لرزه (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-چرا مادر نمی خوابی (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-کربلای تو دلم رو برده (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-حسین حسین حسین (ذکر)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png علیرضا افشاری-یه حدیث می خوام بخونم (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دست و پا نزن به خاطر دل رباب (شورپایانی)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب هشتم محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب تاسوعا محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png امیر عینی فرد-روضه (آذری) (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-شدم گفتار پاشو علمدار (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-داداش حسینم افتاده ام از روی مرکب (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-لبیک یا داعی الله لبیک صیامی و صلاتی (عربی) (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-تو سپه داری یاابوفاضل (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-روضه لیاقت می خواهد (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-دلبری سروی محشری (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب تاسوعا محرم ۱۳۹۳(Zip)

“شب عاشورا محرم ۱۳۹۳”

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-چشم هایم رو بستم (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-میون غم اسیرم بهونه ات رو می گیرم (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-منم زینبی که غریبی تو دیدم (واحد)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-شدم گر نوکر تو هذا من فضل ربی (سنگین)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-اللهم احشرنی (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png کربلایی حسین عینی فرد-گریه ام گرفته مثل بچه مرده ها (شور)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png کربلایی حسین عینی فرد-شب عاشورا محرم ۱۳۹۳(Zip)

49+
دیدگاه کاربران ۸
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

داریوش در سه شنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۳ گفته :

ممنون.خیلی زیبا بود.باتشکراززحمات

4+
mostafa در چهارشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۳ گفته :

خواهش میکنم

6+
amir sabzevari در پنج شنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۳ گفته :

خیلی خوبه این سایت ها ممنون

6+
مهدی در یکشنبه , ۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

سلام.اقا والله قسم این سایت ,مخصوصا قسمت مداحیای امسالش فوق العادس.یاعلی,خداقوت

6+
mostafa در یکشنبه , ۲ آذر ۱۳۹۳ گفته :

نظر لطفتونه
یاعلی

4+
آرش در سه شنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۳ گفته :

سلام-چرااصلادرزمینه ی کربلایی فعال نیستید

7+
سینا در دوشنبه , ۱۲ مهر ۱۳۹۵ گفته :

ممنون از زحماتتون واقعا سایت زیباییه
اجرتون با آقا امام حسین(ع)

2+
Admin در سه شنبه , ۱۳ مهر ۱۳۹۵ گفته :

سلام نظر لطفتونه

2+