آرشیو کامل:حاج منصور ارضی-ماه رمضان ۱۳۹۴

آرشیو کامل:حاج منصور ارضی-ماه رمضان ۱۳۹۴

http://www.ghadimolehsan.ir/images/e5d65f7b-c582-4052-9803-243a57740862mah-ramazan-1394-jalasat.jpg

نکات آرشیو :

-آرشیو ها پخش آنلاین ندارند

-هر مراسمی که خود هیئت منتشر کرده است در اینجا قرار میگیرد

-آرشیوها به زودی کامل خواهند شد

-آرشیوی که زده می شود با زحمت بسیار بوده حتما برای استفاده از آن صلواتی بدهید

{شب اول ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png مناجات شب اول ماه رمضان ۱۳۹۴ (مناجات)

{شب دوم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png مناجات شب دوم ماه رمضان ۱۳۹۴ (مناجات)

{شب سوم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-باز هم توبه کنان پشت درت آمده ام (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای افتتاح (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای افتتاح (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-لاغر شدم برای تنم کار مشکل (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب چهارم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-با درد آمدیم امان را طلب کنیم (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب پنجم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-الهی من بدم استغفرالله (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب ششم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-تو اگر که نظرت با منِ مسکین باشد (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-خزان رسید و به گلزار من شرار انداخت (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-خزان رسید و به گلزار من شرار انداخت (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب هفتم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-نازم به این خدا که گنه کار مى خرد (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-فرازی از قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بی دست کاری از عمویت برنیامد (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-روضه حضرت علی اصغر (ع) (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-چشمای نیمه بازت دلم رو می سوزونه (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب هشتم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بازی دنیا زعمرم زود فرصت را گرفت (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-باور نتوان کرد سلامی بفرستی (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب نهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-حتى اگر نبخشد این چشم‌ تر می‌ ارزد (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول مناجات و قرائت دعای کمیل (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم مناجات و قرائت دعای کمیل (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-پاشیده و در هم شده پیکر تو (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب دهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-سالها فکر من این است که تو الزاماً (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای افتتاح (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای افتتاح (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-روضه حضرت خدیجه (س) (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-مادر زهرای اطهر والسلام (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب یازدهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-اگرچه باز زدم زیر هر قرارم من (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-قسمتی از قرائت دعای افتتاح (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-ممنونتم تا قیامت سیرآبم از محبتت (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج محمود کریمی-قرآن سوره سوره اوراق پاره (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج محمود کریمی-شلوغ شده دور و برش سادات (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب دوازدهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-معصیت بود که سوزاند عبادات مرا (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-قسمتی از قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب سیزدهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-لطف بی حد کریمان قابل توضیح نیست (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای مجیر (دعای مجیر)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای مجیر (دعای مجیر)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب چهاردهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-می‌ نوسیم خدا به حقّ حسین (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-عبداللهم عبداللهم من عاشق ثاراللهم (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب شانزهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-پانزده شب سرسجاده تو را خواسته ام (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول مناجات و قرائت دعای کمیل (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم مناجات و قرائت دعای کمیل (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب هفدهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-درد من را احدی غیر خودت درک نکرد (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای افتتاح (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای افتتاح (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-میر سپاهم تویی پشت و پناهم (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب هیجدهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-فقیر محض رسیدم به پات (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج مهدی میرداماد-یه عاشق به جرم بی گناهی (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

 {شب نوزدهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-هردم شده این آوای دلم محشر نکنی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بی بی جان من که به حرم (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-مراسم احیا و قرآن به سر گرفتن (احیا)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

 {شب بیستم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-زبان عرض دعای مرا درست کنید (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای مجیر (دعای مجیر)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-عمر به سر رسیده ببینی چه میکنی (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-باران غم از آسمان ببارد از پا فتاده (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

 {شب بیست و یکم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-یک قطره اشک شرم مرا (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب بیست و دوم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-فرصت به حدر رفت خجالت نکشیدیم (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت مناجات حضرت امیر (ع) (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت مناجات حضرت امیر (ع) (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png واعظی-من هیچم و هیچ هم ندارم (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب بیست و سوم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-حالا که از تعلق خود، کنده آمده (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-میان خون بی حالی ای وای وای (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب بیست و چهارم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بر زخمهای سینه‌ی عاشق دوا بس است (مناجات)

{شب بیست و پنجم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-حب دنیاست به دل، عشق به دلدار کم است (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-ای غربت روز افزون ای روزه دار دلخون (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب بیست و ششم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-مثل طفلی می‌نشینم گریه زاری می‌کنم (مناجات)

{شب بیست و هفتم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-آخرین شبهاست کم کم رفع زحمت میکنیم (مناجات)

{شب بیست و هشتم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-دلم شکسته مرا باز بی صدا بخرید (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای ابوحمزه ثمالی (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

{شب بیست و نهم ماه رمضان ۱۳۹۴}

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-دو شب مجال گدایی برای ما مانده (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش اول قرائت دعای وداع با رمضان (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج منصور ارضی-بخش دوم قرائت دعای وداع با رمضان (مناجات)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-قدم استوار یا زینب عزت و افتخار (روضه)

http://havayeharam.ir/wp-content/themes/havayeharam/images/sound.png حاج حسین سازور-جدایی از یارت پایان تقدیر من است (زمینه)

http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/zip.png دریافت مراسم در یک فایل (Zip)

0
دیدگاه کاربران ۱
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

حسن در جمعه , ۲ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

حداقل یک فایل از ابوالفضل بختیاری می ذاشتید

0